Driftstatus :  Normal

                                       

Seneste nyt​

​Takstblad for Lendum Vandværk a.m.b.a. 2018/2019​

Vandværket udfører hoved- og stikledningsanlæg i dets naturlige forsyningsområde, når der kan opnås en rentabel investering i forhold til eksisterende anlægs udstrækning og de fremtidige tilslutteres beliggenhed.

Tilslutnings- og forbrugsafgifter er gældende fra 01. 10. 2018.
Priserne reguleres, når bestyrelsen finder behov herfor.

TILSLUTNINGSAFGIFT UDEN MOMS:​

A.HELÅRSHUSE I BYMÆSSIG BEBYGGELSE ELLER I SAMLET UDSTYKNINGSOMRÅDE INCL. VANDMÅLER OG MÅLERBRØND:

8.500 KR

B.INSTITUTIONSBYGGERI, INDUSTRI, LANDBRUG M. V. AFHÆNGIG AF STED, AREAL OG FORBRUG:

Efter aftale

For alle er der i prisen indeholdt én stikledning pr. tilslutning, normalt ført 1 meter inden for skel.​

Arbejdet udføres i øvrigt efter VEDTÆGT og REGULATIV.​​

FORBRUGSAFGIFT UDEN MOMS:​

FAST AFGIFT:

470,00 KR

HUSSTANDE, UDOVER EN PR. MÅLER, TILLÆGGES:

235,00 KR

VANDAFGIFT PR. M3, TIL OG MED 200 M3:

4,00 KR

OVER 200 M3:

2,58 KR

AFGIFT TIL TOLD & SKAT AF LEDNINGSFØRT VAND PR. M3:

6,18 KR

DRIKKEVANDSBIDRAG PR.M3:

0,19 KR

Afgift betales fra tilslutningstidspunktet og opkræves halvårligt.​

Forbrugsåret regnes fra 1/10 til 30/9. Termin: 1/11 & 1/5.​

​GEBYRER - MOMSFRIE:

Første rykker:

100,00 KR

Anden rykker:

100,00 KR

Lukning/genåbning:

500,00 KR

Flytteopgørelse:

100,00 KR

Bestyrelsen:

Jens Søndergård

Per Holm Thomsen

Jimmi Thomsen

Poul Dige Pedersen

Niels Thestrup Bach

Om vores firma​

Lendum Vandværk a.m.b.a.

Cvr: ​25294319

Kontakt os​

Telefon​: 30 47 66 58

Mail: info@lendum-vand.dk

Find os​

​Kammervej 5B, 9870 Sindal

Eller find os med Google Map's