Driftstatus :  Normal

                                       

Seneste nyt​

​Data for vandværket

I august 2000 blev der startet en gennemgribende renovering af vandværket, hvor der blandt andet blev installeret et computer styret overvågningsprogram, nye pumper og tilbehør. Renoveringen blev afsluttet i december 2000 og fejret med åbent hus i marts måned 2001. Ovenfor ser man det billede som kommer frem på skærmen når vandværkspasseren åbner for overvågningsprogrammet.
Ved hjælp af det kan han styre hele processen ved fremstillingen af det vand, som kommer ud af vore vandhaner.
Derudover giver det løbende alle relevante data vedrørende den oppumpning som sker lige i øjeblikket, samt den samlede oppumpning indtil dato og mange andre oplysninger vedrørende anlægget.
Hvis der skulle ske et eller andet uheld med vandværkets installationer, giver det også alarm som går videre til vandværkspasserne, som så kan gribe ind og rette en eventuel fejl.
Med dette overvågningsanlæg kan man vist roligt påstå, at vores vandværk driftsmæssigt er overvåget i alle henseender.
På billedet kan man også se hvilke elementer vandværket består af.
Skulle en eller anden være interesseret i dataene for de enkelte elementer oplyser bestyrelsesformanden dem gerne.


Kort fortalt er dataene for vandværket som følger:

Der er 3 boringer forsynet med hver sin dykpumpe.
Pumpe nr. 1 giver max 8 M3 pr. time.
Pumpe nr. 2 giver max 16 M3 pr. time.
Pumpe nr. 3 giver max 25 M3 pr. time.
Pumpe nr. 1 og 2 pumper samtidig og erstattes af pumpe nr.3, vekslingen mellem pumperne styres af deres timeforbrug.
Oppumpnings intervallerne styres dels af vandstanden i råvandstanken og i rentvandstanken.

Råvandstanken har en kapacitet på 40M3.
I tanken afblæses metan fra vandet og det iltes

2 transportpumper pumper på skift, styret af timeforbruget, vandet fra råvandstanken til rentvandstanken gennem trykfiltret og det åbne filter.
De har hver en kapacitet på 30 M3 pr. time.

I trykfiltret fjernes fortrinsvis jern og okker fra vandet.
For hver 600 M3 vand der presses gennem filtret, skylles det, på følgende måde:
Kapselblæseren kører i 5 min.
Skyllepumpen kører i 5 min.
Samtidig blæser kompressoren luft igennem for at løsne filtermaterialet.

I det åbne filter iltes vandet igen, og filtreres en ekstra gang, hvorefter det løber i rentvandstanken.

Rentvandstanken har en kapacitet på 300 M3.

Byområdet forsynes med vand af 3 pumper, der hver har en max kapacitet på 8 M3 pr. time og kører med et tryk på 3,9 bar.

Landområdet forsynes med vand af 4 pumper, der hver har en kapacitet på 8 M3 pr. time og kører med et tryk på 4,5 bar.

Pumperne for by- og landområdet er frekvensstyret efter forbrug.​​

Om vores firma​

Lendum Vandværk a.m.b.a.

Cvr: ​25294319

Kontakt os​

Telefon​: 30 47 66 58

Mail: info@lendum-vand.dk

Find os​

​Kammervej 5B, 9870 Sindal

Eller find os med Google Map's